Kuidas testida oma reklaamiideid

by posted August 25, 2010 category Üldine turundusjutt

Reklaam on kaubanduslik sõnum ja töötab väga hästi olukorras, kus ühtegi teist kaubanduslikku teadaannet kõrval ei ole. Tavapärane on aga olukord, kus sõnumeid on rohkem kui üks. Kuidas tagada oma toote või teenuse jõudmine kliendini olukorras, kus sarnaseid tooteid või teenuseid on palju?

Vastus on läbitöötatud reklaamistrateegia. Läbivad sõnumid ajas ja meediakanalite lõikes. Läbivalt sarnased sõnumid erinevate alambrändide ja teenuste lõikes. Tootereklaamid, mis on imagoreklaamiga sarnase joonega.

Reklaamistrateegia ei ole mitte see, et kasutame näiteks karumõmmi igal reklaamil ja asi tahe. Ei ole ka see, et kõikidel reklaamidel on üks ja sama värv. Need on vaid komponendid korraliku reklaamikava täitmisel. Väga levinud on hoiak: “kasutasime kahes eelmises tikutopsisuuruses reklaamis kah seda raketipilti, seega on see ka nüüd vajalik”. Kui küsida selle raketikujundi tekke kohta, siis enamasti tuleb vastuseks mingi naljaga pooleks juhtum, kuidas kujundajal oli desktopil lihtsalt üks pilt, mis saigi reklaami sisse pandud. Muideks – see raketikujund oli lihtsalt üks väljamõeldud näide.

Reklaamistrateegija on brändi sidumine õigete kujundite ja sümbolitega. See on lihtsaim selgitus, mida saab ütelda. Näiteks pidevad allahindlused seovad brändi odava kujundiga. Läbivad paljad naised on samuti väga kõnekas kujund ja garaazis konutavale poissmeesmehhaanikule kindlasti meeldib. Suures pildis jätab aga tühise ja märja pleki.

Õige kujundi leidmine on justkui õiges keeles rääkimine. Sageli tekib reklaamikeel täiesti juhuslikult või siis läbi firma võtmeisiku suunava sõrme. Parima tulemuseni jõutakse enamasti koostöös oma ala spesialistidega. Ma ei pea õigeks ka seda, et reklaamiinimesed loovad kõnekujundi nullist ja madistavad sellega kuni lõpuni. Tavaliselt on nad sellisel juhul ka ise sellesama kujundi matjateks ja taganutjateks.

Eesti on mahu poolest ka liiga pisike kogukond, et rakendada siin gigantselt kõmisevaid reklaamiteooriaid ning kuulutada rumalateks kõik, kes midagi muud räägivad.

Eesti on lihtne ja mitmekeskine maa. Reklaamid, mis sellel kaunil maal tehakse, võiksid olla kah kõik sarnaselt meie ühiskonna läbilõikele.

Reklaamisõnumi testimisel tuleb vastata küsimusele: kas me sellist reklaami tahtsimegi? Kusjuures “meie” on siinkohal meie sihtgrupp (mitte ettevõtte juhtkond ega turundusosakond). Sellisele küsimusele on raske vastata kuna inimene enamasti ei suuda endale ausalt ja erapooletult vastata. Selleks, et leida õige vastus, tuleb võrrelda meie pisikese sihtrupi omadusi ja ideaale – reklaamis leiduvate kujunditega. Kui reklaamikeel vastandub tavalisele Eesti inimesele, siis peab see vastandumine olema samuti harmooniline. Samastumise korral tuleb leida õiged samastumistingimused.

Küsimused, milledele on hea tugineda reklaamiideede testimisel:

– Kas ma räägin sihtgrupiga samas keeles?
– Kas kõik kujundid sobituvad hästi hetke olukorda?
– Kas kõik on kõigile arusaadav?

Momendid, mida reklaamiidee loomisel järgida:

– Mis on see kujund, mis jääb reklaamist järgi peale ümbritseva müra taandamist?
– Kas reklaam sarnaneb kogematta liigselt mõnele konkurendi reklaamile?
– Millisena tajuvad läbi selle reklaami ettevõtet need, kes ei ole otseselt sihtgrupp?

Ja siis – juhuslike inimeste reaktsioon. Ma ei mõtle siinkohal “juhuslike inimeste” vaid tegelikult kah juhuslike inimeste reaktsiooni. Õemees laupäevasel koosistumisel on küll oluline infoallikas aga siiski poliitiliselt väga mõjutatav. Kogemuste põhjal on väga palju ette tulnud ka seiku, kus ettevõtte turundustiim toetub reaalsele sihtgrupi tagasisidele, aga reaktsiooni allikasreklaam on olnud juba sünnist saadik vildakas. Hiljem keeldutakse näiteks reklaamides kasutamast punast värvi: “… aga sihtgrupile see üldse ei meeldinud”.
Juhusliku inimese arusaam pikalt loodud reklaamist võib olla teinekord täiesti eriline ja jahmatavapanev.

Testige ja loksutage ideid selliselt, et saaksite laiapõhjalise ning jõulise kujundi, mis tõstab ettevõtte aurat kõrgemale ning puhastab oma tugeva säraga teie brändi sihtgrupi mõtetes. Kõik olgu argumenteeritud.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *